Juridinės ir buchalterinės
paslaugos visoje Lietuvoje
Laisvės pr. 60-1203, Vilnius
12 aukštas 1203 kabinetas
+370 686 18 228
info@imoniulikvidavimas.lt
Įmonės likvidavimas
20% nuolaida

Įmonių likvidavimas

Įmonės likvidavimas - teisinė pagalba likviduojant ir uždarant įmones, kitus juridinius asmenis. Profesionalios teisinės konsultacijos visais įmonių likvidavimo proceso metu kylančiais klausimais. Imoniulividavimas.lt teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonių likvidavimu bei jų išregistravimu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.
 

Atstovaujame Jūsų interesams visose juridinio asmens likvidavimo, uždarymo bei išregistravimo stadijose:

 • konsultuojame visais įmonės likvidavimo klausimais
 • parengiame likvidavimo aktą, reikiamas ataskaitas, atliekame ataskaitų vertinimus
 • parengiame visus įmonės likvidavimo ir išregistravimo procedūroms reikalingus dokumentus (turto perdavimo aktus, skelbimus apie likvidavimą, sprendimus, deklaracijas, protokolus ir pan.)
 • viešai skelbiame apie įmonės likvidavimą
 • atstovaujame ginčuose su mokesčių administratoriumi
 • atstovaujame Jūsų interesams įmonės likvidavimo ir išregistravimo stadijose (dalyvių susirinkimuose, rengiant likvidavimo aktą bei perduodant turtą, išregistruojant įmonę VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre bei Mokesčių mokėtojų registre)

   

Įmonės likvidavimas - kreipkitės į Imoniulikvidavimas.lt šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus. Tai galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@verslas123.lt), telefonu ((8~6) 8618228) arba atvykdami pas mus į kontorą (Laisves pr.60-1203, Vilnius).

 

Įmonių likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš juridinių asmenų registro.

Likvidavimo procesas gali būti inicijuojamas dviem būdais:

 • Savanoriškas likvidavimas - Bendroves direktorių ar akcininkų savanoriškas likvidavimas. Bendrovės direktorių (akcininkų) arba kreditorių paskirtas likvidatorius išparduoda bendrovės turtą varžytinėse.

 • Likvidavimas dėl bankroto - Įmonė likviduojama priverstinai, kai jai yra iškeliama bankroto byla ir įmonė pripažinama nemokia.


Juridinio asmens likvidatorius – vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, teismo nutartimi, ar kitos institucijos sprendimu paskirtas vykdyti juridinio asmens veiklos nutraukimo procedūras arba asmuo, bankroto proceso metu vykdantis įmonės likvidavimo procedūrą.
 

Juridinio asmens likvidavimo procedūra:

 • juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą;

 • teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankrutavusią įmonę (likvidavimas vyksta LR Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka);

 • teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį;

 • laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas juridinis asmuo, pabaiga;

 • juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimas mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas, jeigu juridinio asmens dalyvis per šešis mėnesius po tokio sumažėjimo nenutaria juridinio asmens reorganizuoti ar pertvarkyti;

 • juridinio asmens steigimo pripažinimas negaliojančiu.
   

Įmonės likvidavimą reglamentuoja LR akcinių bendrovių įstatymas

Paslaugos užsakymas

Saugos kodas
Mūsų konsultantas susisieks
su Jumis ir patikslins užsakymą